Пътнически асансьор

Информация за Вас

Вашето име


Организация


email адрес:
на него ще получите отговор


телефон за контакт:


Информация за обекта

Име на обекта:


Адрес на обекта:

Техническа информация

Задвижване


Брой спирки
Кабина:


Стъклени стени на кабината:
Изработка на метална конструкция


Вид етажни врати:
Товароподемност:

Количество

групи от

Забележки