Асансьори

Асансьорите могат да бъдат задвижвани електрически или хидравлично. Предимство на хидравличното задвижване е, че при отсъствие на ел. захранване могат да слязат до най-близкия етаж без допълнително устройство. При електрическите това се реализира чрез използването на UPS системи. Най-масово разпространени са електрическите асансьорите с горно машинно помещение, което е и класическото решение.

Машинното помещение е мястото, където се помещава задвижването на един асансьор. Може да бъде над асансьорната шахта или в страни от нея. При електрическите асансьори машинното помещение трябва да е непосредствено върху шахтата или до нея (отзад или в страни). Хидравличното задвижване позволява машинното помещение да е отдалечено от шахтата.

Панорамните асансьори се прилагат като атракция, която позволява на пътниците да се насладят на панорамата при предвижването си, на природните забележителности или вътрешната архитектура на сградата. Освен това обаче при остъклена кабина се получава по-голяма пространственост. Елеминира се фактора на затвореното пространство.

Огледала

Тип 1
Тип 1
Тип 2
Тип 2
Тип 3
Тип 3
Тип 4
Тип 4

Тип 1 - Голямо огледало, заемащо цялата площ на задната стена;

Тип 2 - Голямо огледало, заемащо цялата площ над парапета на задната стена;

Тип 3 - Центрирано огледало, заемащо цялата височина;

Тип 4 - Центрирано огледало, заемащо площта над парапета;

Парапети

фиг. 1
фиг. 1
фиг. 2
фиг. 2
фиг. 3
фиг. 3
фиг. 4
фиг. 4

Форма - Обикновено е цилиндрична, но може да бъде и правоъгълна (фиг. 4), извита като дъга и др.

Крачета - Придържат парапета към кабината. Обикновено те също са цилиндрични (фиг. 1 и 2), но могат да бъдат и правоъгълни (фиг. 3 и 4).

Накрайници - Могат да бъдат овални (фиг. 1) или тип „разрез“ (фиг. 2). Разрезът може да бъде и под ъгъл 45°, което освен като дизайнерско решение се използва и за съединение на два парапета в ъгъл.

Таван и осветление

„Спот“ - Пространствено настройващите се лампички с нажежаеми жички.

Индиректно - Разполагат се две лимунисцентни пури над тавана, чиято светлина преминава през левия и десния край на тавана или през самата повърхност на тавана, която в този случай е прозрачна.

„Лазер“ - Осветяване с лампи, разположени над тавана, чиято светлина преминава през левия и десния край на тавана, както и през отвори в целия таван. Формата на отворите може да бъде различна в съответствие с дизайна на кабината.

„Звездно небе“ - Множество малки лампички, разпространени по целия таван, създаващи ефекта на небе, осеяно със звезди.

„Свод“ - Овални тавани със луминисцентно осветление