За нас

„Марица-М“ е създадена през 1991 г. Първоначално фирмата внася, монтира и поддържа само вносни асансьори. Днес, сертифицирани по ISO 9001:2015, ние предлагаме проектиране, производство, доставка, монтаж и сервиз на асансьори, подемници, ескалатори и други видове подемна техника с гаранция 5 години, които добавят елегантност в сградите. Украсени в стил „Прет а Порте“ и допълнени с голям брой аксесоари от Франция, Италия и Испания нашите асансьори помагат на архитектите в мисията им за създаване на красиви сгради.

Нашето техническо оборудване ни позволява да произвеждаме резервни части и за всички стари асансьори, съгласно технологичната документация, а за хората, на които те са омръзнали предлагаме реновиране на кабината или подмяна на целия асансьор.

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2153-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.