Aсансьори без машинно помещение - енергийна ефективност

Асансьори без машинно помещение

Какво представляват асансьорите без машинно помещение?


Асансьорите без машинно помещение не изискват изграждане на допълнително помещение и имат голямо предимство в консумацията на енергия. Синхронните мотори позволяват директнo генериране на въртене.

Това елиминира следните недостатъци:

  1. Механизмите като шум
  2. Необходимост от по-голям по размери UPS и честотния регулатор
  3. Рискът, че червячният вал може да се счупи

Отсъствието на вибрация и шум и точността, на спиране на съответния етаж, осигуряват комфортното придвижване на пътниците.

Благодарение на системата и на високоефективния синхронен задвижващ механизъм, енергийната ефективност се подобрява с повече от 30%.Нашата технология преобразува обратно енергията, използвана по време на работата на асансьора. Това може да спести до 50% от консумираната енергия, най-вече при работа на асансьори в група (дуплекс, триплекс, четири асансьори в група и т.н.), а така също не е необходим спирачен резистор.

Ако имате въпроси относно асансьорите без машинно помещение, не се колебайте да се свържете с нас, чрез контактната ни форма: