Гаражни асансьори и паркинг системи

Паркинг системи

Какво представляват гаражните асансьори и паркинг системите


Гаражните асансьори и паркинг системите дават възможността на пътниците да се возят, седейки в собствения си автомобил. Те се монтират в сгради, където изграждането на паркинг рампа е невъзможно. Това обикновенно са сгради, намиращи се в централните райони на големите градове.

Всеки един асансьор или система са проектирани специално за конкретните нужди и изисквания на клиента. Обикновено те са с товароподемност 2000кг, 3200кг или 5000кг, в зависимост от вида на превозните средства, които се планира да се превозват. Вратите им са широки - до 3000мм широчина.

Ако имате въпроси за гаражните асансьори и паркинг системите и тяхното приложение, може да се свържете с нас чрез контактната ни форма: