Електрически асансьори с машинно помещение

Електрически асансьор

Защо да изберем електрически асансьор?


При електрическите асансьори задвижването е монтирано в помещение, разположено най-често в най-горната част на шахтата. Това е и класическият модел за този тип. Машинното помещение може също да бъде позиционирано и непосредствено до шахтата, на всеки един от етажите.

Едно от предимствата на електрическите асансьори е безопасността, която предлагат. В случай на прекъсване на електрозахранването, кабината може да слезе до най-близката спирка, посредством UPS устройство.

Ако имате въпроси за електрическите асансьори и тяхното приложение, може да се свържете с нас чрез контактната ни форма: