Наклонени асансьори

Наклонени асансьори

Какво представляват наколенените асансьори?


Наклонените асансьори или т.н хоризонтални асансьори, могат да бъдат класифицирани, както следва:

  • наклонени по вертикална ос
  • наклонени по хоризонтална ос

Диапазонът на скоростта и вариантите за товароподемност са същите, като при пътническите асансьори. Специфичното при този тип асансьори е, че те са предназначение за места, където вертикален достъп е невъзможен.

Друга причина за монтирането на хоризонтални асансьори, е привличване на туристи в туристически обекти. Това се дължи на прозрачните стени на кабината. По този начин, пътниците могат да се наслаждават на гледката около тях.

Ако имате въпроси отностно наклонените асансьори, може да се свържете с нас, чрез контактната ни форма: