Стълбищни платформи

Стълбищни платформи

Какво представляват стълбищните платформи/асансьори?


Стълбищните асансьори и платформи се монтират в сгради, където е необходимо да се осигури достъпност от хора в неравностойно положение. Друго добро приложение на този вид асансьори, е монтирането им на места със стръмни въшни терени.

Стълбищните платформи, могат да бъдат разположени в права линия, както и да имат завои. Могат да бъдат седалкови или с монтирана платформа към тях.

Ако имате въпроси за стълбищните палтформи и тяхното приложение, може да се свържете с нас чрез контактната ни форма: