Хидравлични асансьори

Хидравлични асансьори

Защо да изберем хидравличен асансьор?


Основното предимство на хидравличните асансьори е това, че използвайки само силата на гравитацията, при прекъсване на електрозахранването кабината слиза сама до най- близкия етаж.

Лесни за обслужване и със сведено до минимум време за монтаж, хидравличните асансьори са добър рентабилен вариант. При тях захранващият блок може да бъде монтиран и на по - отдалечена дистанция. Това им свойство ги отличава и им дава предимство най - вече при необходимост от монтаж на асансьор във вече съществуваща сграда. Хидравличните асансьори могат да бъдат задвижвани и без машинно помещение (MRL) - в метален шкаф. Отсъствието на контратежести спестява пространство на всеки етаж.

Ако имате въпроси относно хидравличните асансьори и тяхното приложение, може да се свържете с нас чрез контактната ни форма: