Сервиз, резервни части и реновиране

Към момента Марица-М поддържа асансьорите, ескалаторите и подемниците в над 300 жилищни и офис сгради, хотели и болници. За да разберете защо всички тези хора избират нас, запитайте се следните въпроси:

Как намира резервни части за Вашия асансьор настоящата Ви поддържаща фирма?

Марица М е единственият производител на резервни части за старите асансьори (произведени от държавните заводи преди 1989г.) Това означава, че ние единствени имаме всичко необходимо за Вашия стар асансьор на най-ниската пазарна цена и можем да го осигурим за най-кратко време.

Също така като производител на асансьори ние въвеждаме винаги най-новите технологии в асансьорите. Без значение кой е произвел Вашия асансьор, за нас той не е непознат.

Отговаря ли на необходимите държавни изисквания настоящата Ви поддръжка?

Марица-М е лицензирана от Държавна агенция за метрология и технически надзор, произвежданите от нас резервни части са в съответствие с всички приложими европейски директиви, а системата за контрол на качеството е сертифицирана за съответствие със стандарта ISO 9001:2015.

Колко време ви коства да платите абонаментната си такса?

Таксите към нас могат да се заплатят на всяко гише на нашите партньори EasyPay в брой, с дебитна или кредитна карта. Също така може да направите плащането през Интернет чрез сайта epay.bg.

Каква отчетност води настоящата Ви поддържаща фирма?

Ние записваме всяко посещение в дневник на посещенията и издаваме протокол за всяка сменена част, така че всичко да тече гладко и да няма недоразумения.

Какво всъщност ни отличава от другите?

Марица М поддържа асансьори от 20 години. Ние сме един от най-големите сервизи в София и опитът, който сме натрупали през тези години е гаранция за Вашето безопасно и безаварийно ползване на асансьора.